Droppnål bakom blodförgiftningar

1:56 min

En helt vanlig droppnål kan ge blodförgiftning, visar en granskning på länssjukhuset Ryhov i Jönköping och nu ska kunskapen spridas till alla sjukhus.

– Att vi upptäckte det här var för att man på infektionskliniken såg och gjorde kopplingen till att man hade ett antal sådana här blodförgiftningar där man såg att det berodde på katetern man hade, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vanlig rutin
Det är en av vårdens mest vanliga rutiner när man får in en patient att man sätter en så kallad venkateter, en plastnål med ett lock eller "kran" in i ett blodkärl, oftast i armvecket eller på ovansidan av handen. Där kan sjukvårdspersonalen ta blodprover men också sätta in medicinering.

En snabb och smidig motorväg in i kroppen som sitter kvar så länge man behöver vård och gör att sjukvårdspersonal slipper sticka så många gånger.

Inkörsport
Att den här inkörsporten till kroppen ibland orsakar lokala infektioner med svullnad och rodnad är känt men en granskning som smittskydd vid länssjukhuset i Jönköping har gjort av ett antal blodförgiftningsfall i länet under förra året, visar att det med stor sannolikhet var den här venkatetern som gjorde att patienterna fick blodförgiftning och det här var inte känt innan.

– Att det blir blodförgiftningar utav det var vi inte riktigt medvetna om. Det kan hända att det är ett mörkertal som vi får utreda lite närmare, bli lite mer medvetna om, berättar Peter Iveroth

Livshotande
Blodförgiftning kan vara livshotande, särskilt för sjuka och redan nedsatta patienter

– Blodförgiftning är ju dramatiskt och visst kan det ta livet av folk. Det har det inte gjort i de här fallen, det är ofta behandlingsbara åkommor. Men det är farligt, säger Peter Iveroth.

Studien gör nu att vården kan komma att ändra rutinerna för hur den här mycket vanliga venkatetern sätts och hanteras för att undvika att fler får blodförgiftning.

– Vi studerar de enskilda fallen och så ser vi hur vi kan förbättra rutinerna hur vi hanterar en sådan här kateter, kanske att vi måste byta den varje dag eller oftare eller om vi måste göra på något annat sätt för att göra det säkrare.

Sprida kunskap
Nu ska informationen om det här spridas till övriga vården i landet.

– Överallt på alla sjukhus i hela landet sitter det tusentals sådana här katetrar så vi ska hitta ett bra sätt att hantera det här, säger Peter Iveroth.