Förskolelärare i Falun mår allt sämre - allvarligt säger skolchefen

1:38 min

Anställda inom förskolan mår sämre och sämre, enligt sjukfrånvarosiffror från Falu kommun. Många vittnar om tryck över bröstet, brist på empati inför barnen och attitydproblem anställda emellan. Det är en allvarlig situation, säger Faluns skolchef, Jonatan Block.

Många orkar inte med yrket längre på grund av den höga arbetsbelastningen, menar Lärarförbundet dit många förskollärare hör av sig för att de funderar på att göra något helt annat på grund av stressen.

Lotta Johansson och Carina Vattulainen på Lärarförbundet i Falun, också jobbar inom förskolan i Falu kommun, menar att gränsen är nådd för länge sedan och att situationen nu är ohållbar.

– Vi är tre pedagoger som ska täcka upp en hel dag mellan klockan sex på morgonen och halv sju på kvällen, samtidigt som barnens vistelsetider blir längre. Det är inte alltid som vi tre är på plats samtidigt och det blir ett ökat tryck över hela dagen, säger Carina Vattulainen. 

Sjukfrånvaron inom förskolan i Falu kommun har på tre år ökat markant, 2015 låg den på 7,4 procent. Att jämföra med övriga skolan där den 2015 låg på 5,8 procent.

– Just den här känslan av att man inte kan utföra sitt jobb på ett bra sätt, samtidigt som vi har höga krav på hela arbetslaget med en läroplan att följa. Känslan av en otillräcklighet och att vi knappt håller näsan ovanför vattenytan tror jag är en stor anledning till sjukskrivningar, säger hon. 

Flera anställda inom förskolan hör av sig även till Lotta Johansson på Lärarförbundet och vittnar om en stress över att inte hinna med, och att sjuktalen konstant ökar tycker hon är oroväckande. 

– Vi har sett under flera år att siffrorna stiger och det ser inte ut att vända. Det är svårt att rekrytera och vi behöver alla förskollärare vi kan få behålla. Och då är det också extra tråkigt att fler hoppar av och gör något annat istället, säger Lotta Johansson. 

Skochefen i Falun, Jonatan Block, säger att kommunen ser allvarligt på den stigande sjukfrånvaron.

– Det vi kan se är att sjukfrånvaron har flera orsaker och vi tror att det till största delen beror på inte arbetsrelaterade orsaker. Vi har en åldrande kår och andra sjukdomar, men sedan har vi stressiga arbetssituationer som ökar på vissa håll, säger han.