Starkt förtroende för public service

Förtroendet för public service och de stora morgontidningarna är fortsatt starkt, visar en mätning från DN/Ipsos. 73 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio, skriver DN. 

– Det här bekräftar att public service spelar i en egen division när det gäller förtroende, säger David Ahlin, opinionschef på undersökningsföretaget Ipsos, till tidningen.

Något lägre förtroende får morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Mindre än en tiondel säger sig ha ett lågt förtroende för såväl public service som morgontidningarna.

När det gäller trovärdighet rankas Sveriges Radio högst i undersökningen. 75 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att Sveriges Radio är trovärdigt, tätt följt av SVT på 74 procent. För tidningarna är motsvarande siffror 55 procent för Dagens Nyheter, 48 procent för SvD och 23 procent för Aftonbladet.

Enligt DN visar Aftonbladet upp ett eget mönster i mätningen. 21 procent säger sig lita på tidningen och hela 39 procent säger att de inte gör det.

Lägst förtroende har svenskarna för den främlingsfientliga sajten Avpixlat. Det är 4 procent som anser sig ha mycket eller ganska stort förtroende för sajten medan 7 procent har uppfattningen att den ger en sann bild av verkligheten.