Norrköping

Arkeologisk undersökning i Klinga

2:05 min

Vid Klinga utanför Norrköping fanns det bosättningar redan på stenåldern. Nu undersöker arkeologer området.

Grävmaskinen tar bort det översta lagret av jorden försiktigt med den stora skopan. Under finns det tusenåriga fornlämningar från tre olika tidsperioder berättar arkeolog Tom Carlsson från Stiftelsen Kulturmiljövård:

– Äldsta är stenåldern när det är skärgårdslandskap här sen är det en period för fyratusen år sedan då det var bönder som levde på platsen och den sista är tidsperioden runt Kristi födelse när det verkligen är en riktig boplats med en gård.

Det är ett område på cirka 2000 kvadratmeter som arkeologerna ska undersöka för att bergtäkten i närheten ska utökas. 

– De första människorna kom till platsen för 7-8000 år säger Tom Carlsson.

Varför bosatte man sig här?

– Det är ett perfekt läge med sälar att jaga, fiskar att fiska och det är en kommunikationsled mot Linköping och upp mot Kolmårdstrakten. 

Utgrävningarna håller på april ut men den 19 april kommer det att vara en visning av området.