Motvind för vindkraft i Masugnsbyn

1:42 min

Planerna på vindkraft i Masugnsbyn stöter på motstånd. Laevas sameby säger bestämt nej och det innebär i sin tur att inte heller Kiruna kommun stödjer planerna på en vindkraftspark.

– Samebyn har motsatt sig de eventuella vindkraftsplanerna i Masugnsbyn från första början, för det medför så stor påverkan för vår renskötsel i vinterbeteslanden, säger Laevas ordförande Niila Inga.

Vindkraftsbolaget Lapplands kraft har i flera år jobbat med att förbereda för projektet. Planen är att bygga 80 vindsnurror och en tillståndsansökan har redan lämnats in till länsstyrelsen.

Men prövningsmyndigheten får bara ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt det.

Stefan Sydberg (M) sitter med i Kirunas kommunledning och han säger att om bolaget inte kommer överens med samebyn så ger kommunen inte sitt godkännande.

Kristian Poulsen är projektledare i Lapplands kraft, som jobbar för att få bort det kommunala vetot.

– Vi känner att då hamnar beslutet lite kanske i den här frågan i samebyns händer om vi ska kunna gå vidare i projektet.

Vad tycker du om det?

– Alla har ju intressen i området. Jag, och bolaget, tycker väl att vi vill framåt i projektet, säger Kristian Poulsen.

Det finns fler som inte vill se vindsnurror i Masugnsbyn. Till exempel Jörgen Svonni, VD i turistorganisationen Kiruna Lappland.

– Ur besöksnäringens perspektiv är det väldigt viktigt att ha orörda vidder i det här området, säger han.