Kronoberg

Ny lag skärper resenärens rätt till ersättning vid försening

1:02 min

I dag börjar den nya lagen om reseersättning i kollektivtrafiken att gälla. Lagändringen ger resenärer på tåg och bussar rätt att få mer pengar tillbaka vid förseningar. Thomas Nilsson, trafikdirektör på länstrafiken Kronoberg, tycker att Trafikverket och inte länstrafikbolagen ska kunna krävas på en större andel av biljettpengarna.

Från och med 1 april gäller den nya lagen om ersättning till de som reser kollektivt. Lagen Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer ger resenärerna rätt att få mer biljettpengar tillbaka vid kortare förseningar.

Om bussen eller tåget blir mer än 20 minuter försenat har en numera rätt att få halva biljettpriset tillbaka. Är förseningen över en timme ska en få hela biljettpriset i återbetalt.

Reseersättning ska också ges för alternativ transport med exempelvis taxi eller egen bil i samband försening eller inställd resa.

50 procent av alla tidsförseningar kommer från infrastrukturen och då hade det varit bra att kunna vända sig till Trafikverket med ytterligare krav

Thomas Nilsson, trafikdirektör på länstrafiken Kronoberg tycker det är bra att resenärernas rätt stärks. Men han är samtidigt kritisk mot resegarantins nya utformning.

– Man har inte kopplat in en regressrätt i den, det vill säga att vi kan gå vidare med våra krav mot någon annan. För trots allt är det så att 50 procent av alla tidsförseningar kommer från infrastrukturen och då hade det varit bra att kunna vända sig till Trafikverket med ytterligare krav, säger han.

Förra årets betalade länstrafiken Kronoberg ut 350 000 kronor i reseersättning till resenärerna.

Nu räknar Thomas Nilsson med att den siffran kommer att fördubblas till nästa år.