EU-kommissionen granskar Västerås Flygplats

2:22 min

Västerås stads miljonstöd till Västerås flygplats kan vara otillåtet. Just nu granskas flygplatsen av EU-kommissionen.

 

Kommissionen har krävt in svar från Västerås stad som måste förklara varför flygplatsen är i behov av stöd.

Kommunalrådet Magnus Edström (MP) tycker det är bra att flygplatsstödet granskas.

— Jag tycker det är helt rimligt, för statsstöd är ju helt förbjudet egentligen.

En flygplats kan få offentligt stöd, statligt och kommunalt för vissa saker, beslutade EU-kommissionen för ett par år sedan.

Stödet kan fås om:

  1. Flygplatsen behövs för verklig transport, alltså om flygplatsen behövs för att ta sig till en region.
  2. Flygplatsen kan få stöd under en 10 års period för att röda siffror till svarta.
  3. En flygplats kan också få stöd för att få igång en flyglinje, ett startbidrag helt enkelt.

Västerås flygplats har 4 procent kommersiell trafik, alltså charter och lågprisbolag.

Den största verksamheten är skolflyget på ca 60 procent och sen kommer det privata flyget.

Är det rimligt att Västerås stad stöder en flygplats för att till största del ett privat skolflygsföretag ska kunna bedriva sin verksamhet?

— Det här är en möjlighet som finns för kommunen och ge stöd utifrån de här utgångspunkterna, säger kommunalrådet Anders Teljebäck (S).

EU-kommissionen vill inte uttala sig om stödet för Västerås flygplats innan deras granskning är över, men säger i generella termer att offentligt stöd inte får snedvrida konkurrensen flygplatser emellan.

Om det visar sig att Västerås stads flygplatsstöd är otillåtet kan det ytterst betyda att flygplatsbolaget måste tillbaka pengarna, menar kommunalrådet Magnus Edström (MP).

Det handlar om åtskilliga hundra miljoner till ägarna, alltså Västerås stad.

– I praktiken finns ju inte de pengarna, så då blir det ju konkurs för flygplatsbolaget, säger Edström till P4 Västmanland.