Malmö

Kontrapunkts boende har motvilligt stängts

4:59 min

När Sorgenfrilägret tömdes i höstas erbjöd kulturföreningen Kontrapunkt EU-migranter därifrån tak över huvudet. Efter att kommunen hotat med vite på en halv miljon kronor stängde boendet för gott i morse.

På fredagsförmiddagen börjar de hyrda lokalerna tömmas på folk. En del står kvar med sina kläder och ägodelar utmed husväggen i solen när P4 Malmöhus kommer dit.

Inne i lokalen finns Johanna Nilsson, aktiv i föreningen Kontrapunkt. Hon är starkt kritisk till kommunens definition av boendet som varaktigt, och bristen på riktlinjer för hur man söker bygglov för ett sådant.

– Så det är upp till kommunen att göra den bedömningen. Och här i Malmö har man valt att slå ner på oss nu när det bara är vi och Johanneskyrkan kvar som erbjuder boende för EU-migranter, säger hon.

– Vi har frågat vad det är för bygglov vi kan söka. Men både stadsbyggnadskontoret och vi efterfrågar tydligare riktlinjer för vad det är för typ av bygglov som man faktiskt kan få, fortsätter hon.

Brandsäkerhet var en avgörande fråga för stadsbyggnadskontoret. Är det inte rimligt för allas skull att stänga ner om det inte är brandsäkert?

– För en varaktig verksamhet måste man ha en högre typ av brandskydd, det stämmer. Men under tiden kan man kompensera det med till exempel vaken personal.

Johanna Nilsson radar upp exempel på hur de har gjort lokalen säker: tydliga rader, tydliga nödutgångsskyltar.

– Det är ingenting som säger att det är mer brandsäkert för de här människorna att bo hemlösa på gatan, för det är där rasisterna finns. Det är där de blir attackerade, säger hon.