در جدیدترین سنجش

حزب سوسیال‌دموکرات از حزب مودرات پیشی گرفت

1:26 min

در نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه نووس، حزب سوسیال‌دموکرات نسبت به حزب مودرات توانست با اندکی اختلاف، حمایت بیشتر رأی دهندگان را به‌دست آورد. 

این بررسی نشان می‌دهد که در حال حاضر حزب سوسیال‌دموکرات پس از یک دوره که کمتر از ۲۵ درصد پشتیبانی رأی دهندگان را داشته است، روند رو به بالایی را طی می‌کند. 
تومی مولر، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم می‌گوید: این مساله برای حزب سوسیال‌دموکرات بسیار مهم است که از حزب مودرات، بزرگ‌تر باشد.
به عقیده تومی مولر، زود است که گفته شود آیا این تغییر در طولانی‌مدت پایدار است یا خیر.
 او می‌گوید: بسیار زود است که در این مورد چیزی بگوییم اما مسلماً این امر برای حزب سوسیال‌دموکرات بسیار مهم است. این حزب پیش از این سنجش، نزدیک به ۱۰ درصد از پشتیبانی خود را در کمتر از دو سال از دست داده است. طبیعتا بسیار بااهمیت است که این روند درهم‌شکسته شود. 

افزایش ۱.۳ درصدی در این سنجش به این معنی است که حزب سوسیال‌دموکرات در حال حاضر ۲۶.۱ درصد حمایت رأی دهندگان را دارد. حزب مودرات نیز با افزایش پشتیبانی رأی دهندگان روبه‌رو بوده و این حمایت باکمی اختلاف به ۲۵.۳ درصد رسیده است. 

به عقیده تومی مولر، تغییر قابل‌ملاحظه سیاست پناهندگی دولت  به یک سیاست محدودکننده، دلیل این افزایش است.