Norge överger glesbygden

Den norska regeringen har idag presenterat ett nytt förslag till regionalpolitik. Förslaget får kraftig kritik.
I Norge har satsningarna eller bristen på satsningar på glesbygden skapat minst lika heta debatter som i Sverige. Idag har den norska borgerliga regeringen släppt en politiskt bomb med att förklara att man överger alla försök att rädda utflyttningkommunerna, istället ska den norska regeringen satsa på att få befolkningen att stanna i sin landsdel. Den här inriktningen betyder att alla tidigare överenskommelser i Stortinget bryts och förslaget får mycket starkt kritik från Arbeiderpartiet och Centerpartiet, som fruktar att glesbygden ska avfolkas helt med den nya regionalpolitiken.