Äldreboenden i Småland får surfplattor som gåva

En privat stiftelse skänker 500 surfplattor till alla kommuner i Småland. Plattorna ska sedan delas ut till äldreboenden.

Stiftelsen skriver i ett pressmeddelande att förhoppningen är att den nya tekniken ska bidra till att göra de äldres liv lite bättre:

– Ny teknik kan innebära att den äldre i större utsträckning bland annat kan behålla sitt sociala nätverk, underhålla personliga intressen och skapa bättre förutsättningar för ett livslångt lärande.