Vårdepression - ett svårförklarat fenomen

0:38 min

Till skillnad från höstdepressionen så saknas det konkreta vetenskapliga förklaringar på varför vissa personer känner sig nere under våren.

Att hitta en förklaring till varför vissa människor drabbas av vår-depression är svårt rent vetenskapsmässigt. När det kommer till höstdepression så finns det faktorer som att det blir mörkare som spelar in men på våren är det ett annat tänk.

Psykologen Paulina Rodriguez Milovic menar att det är på grund av erfarenheter som man haft om tidigare vårar och även att man jämför med andras glädje

– Det blir en erfarenhetsfas, hur man själv upplevt tidigare vårar, säger hon.

Vidare menar även Rodriguez Milovic att man påverkas av andra mående

– Om det är så att man inte känner sig på topp och så kommer våren och drar igång massa glädje hos andra. Då blir det en kontrasteffekt som blir stor och påverkar vårt mående. Men det är inte lika lätt att förstå vårdepressioner som att förstå höstdepressionerna, säger psykologen Paulina Rodriguez Milovic.