Förslaget att stänga akutverksamheten i Sollefteå stoppas

Förslaget om att inte bedriva akut ortopedisk och kirurgisk vård under sex veckor i sommar vid Sollefteå sjukhus stoppas.

En första sammanställning av den riskanalys för patientsäkerhet som gjorts visar att stängningen blir svår att genomföra.

- Jag kommer inom några dagar att åter träffa ansvariga verksamhetschefer för att kunna hitta nya lösningar, säger Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör.

Det har varit stora svårigheter att rekrytera sommarvikarier med rätt kompetens inom ortopedi och kirurgi vid Sollefteå sjukhus under sommaren.

Ett alternativ till att anställa stafettläkare med bakjourskompetens har varit att inte bedriva ortopedisk eller akut kirurgisk vård under sex veckor.

För att bedöma risker för patientsäkerheten gjordes en riskanalys den 23 mars. Analysen är inte riktigt klar, men redan efter en första sammanställning gör Nina Fållbäck Svensson bedömningen att detta alternativ är svårt att genomföra som det nu är utformat.