Linköping

Fler lärare till regionen med snabbspår

1:44 min

Det nya snabbspåret för lärare som startar vid Linköpings universitet i höst kommer att vara viktigt för hela regionen, menar ansvarig.

Snabbspåret riktar sig till flyktingar som har en lärarexamen från hemlandet och ska bidra till att nyanlända kommer ut snabbare ut på arbetsmarknaden.

– Det är brist på lärare i region och nu kommer det att utbildas lärare i matematik, fysik och språk och det här kommer att bli en tillgång, menar Ingrid Olsson som är ansvarig för snabbspåret vid Linköpings universitet. 

För att få gå snabbspåret ska personen vara arabisktalande flykting, vara inskriven i etableringsfasen och ha en lärarexamen från hemlandet. I Linköping kommer 40 studenter att erbjudas plats i september, 40 i november och ytterligare 40 i januari nästa år.

Utbildningen som pågår i 26 veckor består av teori, praktik och yrkessvenska. Efter studierna kommer en del att få sin lärarlegitimation direkt medan andra kan behöva göra vissa kompletteringar innan de får ut sin examen. Men redan nu innan de ens har börjat är de här studenterna efterfrågade berättar Ingrid Olsson.

Syftet med snabbspåret är att de nyanlända som har en utbildning inte ska behöva vänta på att få komma ut i arbetslivet, vilket är viktigt säger Ingrid Olsson.

– Det betyder ju att de snabbt kommer ut i yrket igen och då är det också lättare att komma tillbaka till läraryrket, säger Ingrid Olsson.

Det tar ungefär fyra år att läsa till lärare för svenska studenter, att snabbspåret inte pågår mer än 26 veckor ser inte Ingrid Olsson som några problem.

– Vi kommer att se till att de får de kunskaper de behöver för att jobba i en svensk skola. Vi garanterar att de får med sig det som de behöver, säger Ingrid Olsson till P4 Östergötland.