Sökes: Spermadonatorer

0:46 min

Socialstyrelsen tror att runt 800 ensamstående kvinnor kommer att vilja bli gravida med hjälp av en donator när nu lagen ändrats. Men det råder brist på sperma.

När ensamstående kvinnor nu får rätt till assisterad befruktning behövs det 300 nya spermadonatorer. Det säger Socialstyrelsen som är mitt uppe i att utreda och skriva om flera föreskrifter.

– Vi estimerade att om den här ändringen i lagen kommer att ske så kommer efterfrågan på behandlingar ligga på ungefär 3 500 behandlingar, och det motsvarar ungefär 800 kvinnor, säger Anastasia Nyman på Socialstyrelsen, som inte tagit fram specifika siffror för Stockholms län.

Med det beräknade antalet kvinnor som utgångspunkt har Socialstyrelsen räknat bakåt.

– För att tillgodose kvinnornas behov med sperma krävs det ungefär 340 donatorer.

För att bli donator måste personen vara frisk, och även genomgå en psykosocial bedömning, förklarar Anastasia Nyman.

– Och när man anser att det är en lämplig person att donera sperma så rekryteras den personen till spermadonator. Man donerar sperma ungefär tio gånger.

På privata kliniker finns emellertid redan nu möjlighet för ensamstående kvinnor att befruktas.

– Vi har löst det genom att köpa in spermier från Danmark, säger Camilla Stenfelt, specialläkare och verksamhetschef vid Fertilitetscentrum i Stockholm. Männen där är mer givmilda och den kulturen skulle vi önska oss lite mer av här.

En nationell spermabank i Sverige är under uppstart. Det är Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska som fått uppdraget och enligt tidsplanen ska verksamheten startas upp i maj. 

– Om allt går enligt planerna så kan vi förvänta oss att det ungefär ett år efter uppstarten kommer att finnas svenska spermier som alla kliniker ska kunna ha tillgång till i Sverige, säger Camilla Stenfelt.