Piteå kommun ber anställda om ursäkt

1:40 min

Tidigare i veckan så blev Piteå kommun anmälda till Arbetsmiljöverket av en anställd inom hemtjänsten på grund av att de anställda ännu inte - trots lagstiftning - fått några arbetskläder. Nu beklagar kommunen.

– Det är synd att man behöver göra en anmälan, eftersom vi tycker att vi fick beslutet om arbetskläder av socialnämnden tidigt innan den nya föreskriften kom till stånd. Så det är synd att det har dragit ut på tiden, säger Helena Magnusson som är avdelningschef inom äldreomsorgen.

Socialchefen i Piteå Lotta Filipsson håller med Helena Magnusson och tycker det är synd att det ska behövas en anmälan.

– Jag tycker att vi har jobbat på bra i den här frågan och ligger i framkant jämfört med andra kommuner i Norrbotten och vi har kommit ganska långt. Men tyvärr så har upphandlingen dragit ut på tiden och det kan vi bara beklaga, menar socialchefen Lotta Filipsson.

En undersköterska inom hemtjänsten i Piteå har anmält kommunen till arbetsmiljöverket, eftersom hemtjänstpersonalen inte har arbetskläder trots lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet.

Beslut om att hemtjänstpersonalen i Piteå skulle få arbetskläder av hygieniska skäl fattades av socialnämnden redan 2014 och som fullmäktige avsatt pengar till.

En arbetsgrupp med personalrepresentation tillsattes i början av förra året för att ta fram förslag på bra arbetskläder. Lagen om offentlig upphandling gäller inom den kommunala sektorn. När beslut fattats om vilket företag som kläderna skulle upphandlas från överklagades beslutet av konkurrenten.

Ärendet om upphandling av arbetskläder till hemtjänstpersonalen i Piteå kommunen ligger alltså nu hos förvaltningsdomstolen.

Om jag har förstått det rätt så kommer det dröja innan de anställda får några arbetskläder, vad har ni att säga till de anställda så länge?

– Vi beklagar att det har inträffat och att det har blivit såhär. Vår ambition var att ha kläderna på plats betydligt tidigare än såhär, men självklart är vi ledsna över det inträffande, säger socialchefen i Piteå kommun Lotta Filipsson.