STUDIO ETT FREDAG 1 APRIL

Toppmöte mot smutsiga bomber

14 min

Idag avslutas toppmötet i Washington om hur världens kärnsäkerhet ska bli bättre. Kärnvapen är en huvudfråga, men mötet handlar också om risken att terrorister kommer över radioaktivt material som kan användas till så kallade smutsiga bomber.

Det är den fjärde och sista säkerhetskonferensen "Nuclear Security Summit" (NSS) inom ett initiativ som togs av president Obama 2009. 

52 länder och många världsledare deltar, Ryssland däremot är inte med.

– Det kan ses som en reaktion på de sanktioner som inleddes mot Ryssland efter händelserna i Ukraina och annektionen av Krim, säger Sveriges Radios korrespondent i Washington, Inger Arenander.

– På toppmötet i Washington diskuteras hur radioaktivt material kan skyddas så att det inte hamnar i händer av terrorister. Mest handlar det om viljeinriktning och frivilliga åtaganden av länderna, men man försöker även att få flera länder att underteckna två bindande konventioner om att skydda radioaktivt material, säger Inger Arenander.

Utrikesminister Margot Wallström, som leder den svenska delegationen vid konferensen, säger att det hade varit önskvärt om Ryssland hade deltagit.

– Det hade varit effektivare om Ryssland hade varit med. På konferensen diskuterar vi cybersäkerhetshot mot kärnkraftsanläggningar eller oron över att det läggs beslag på cesium som finns på sjukhus eller universitetsanläggningar, säger Margot Wallström.

– En nyhet som Obama ska presentera idag är att man nu har uppnått de 102 ratifikationer av konventionen om kärnsäkerhetsskydd som därmed kan träda i kraft inom kort, säger utrikesminister Margot Wallström.

Det största säkerhetshotet är inte smutsiga bomber utan faran att terrorister skaffar sig kärnvapen, säger Björn Sandström som är expert på strålsäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

– Smutsiga bomber är ett mindre hot. Det handlar sig om vanliga bomber som innehåller radioaktivt material. Ett attentat med en sådan bomb har hittills aldrig hänt, säger Björn Sandström.

USA och Ryssland har beslutat att återigen modernisera sitt kärnvapenarsenal. Det finns uppgifter om att USA vill investera 3.000 miljarder kronor i moderniseringen av sitt kärnvapenarsenal.

– Obama har gjort det till en profilfråga att bidra till kärnvapennedrustningen. Det finns dock kritik att luften har gått ur processen eftersom USA moderniserar sitt arsenal och budgeten för kärnsäkerheten har gått ned, säger Inger Arenander.