Hemsebadet måste renoveras igen

Konsulter som undersökt baden i Visby och Hemse på uppdrag av Region Gotlands teknikförvaltning konstaterar att bägge är i relativt gott skick, men en del underhåll och extra kontroller behövs.

Undersökningarna har gjorts för att bedöma statusen på badens betongkonstruktioner och eventuella underhållsbehov.

Hemses bassäng behöver renoveras. Den undersökta betongkonstruktionen är i behov av lokala reparationer för att hålla. Det gäller främst delar av betongkonstruktionen där rostangrepp på järn armeringen kan leda till skador.

Även Hemsebadet behöver undersökas regelbundet för att se att skadorna inte ökar. Det behövs även ett nytt tätskikt i stora bassängen och runt bassängerna för att hindra fortsatt läckage.

-Vi behöver alltså göra en renovering av bassängen i Hemse vilket vi ska göra så snart som möjligt, säger Johan Malmros, enhetschef på teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning i ett pressmeddelande från regionen.

Det vet ännu inte vad det kommer att kosta, utan det ska de ta reda på. Men de bedömer att kostnaderna blir överkomliga.

Det är också fler och större skador på Solbergabadet i Visby jämfört med CBI Betonginstitutets undersökning år 2011. Men de bedömer att bassängen fortfarande är i relativt bra skick.

För att konstruktionen ska kunna hålla på sikt behövs några få reparationer. Skadorna väntas fortsätta att öka och därför måste badet undersökas vart femte år.