Örebro har drygt 600 fler skolbarn än väntat

1:30 min

I Örebro kommuns förskolor och grundskolor finns idag över 600 fler barn än kommunen räknade med för ett år sedan. En stor utmaning, enligt de ansvariga.

– Det är glädjande att Örebro växer och att vi får fler medborgare och invånare, säger Charlotta Karlsson Andersson, programdirektör för barn och utbildning i Örebro kommun.

– Det är positivt för kommunen, men det utgör också en utmaning för vår skolverksamhet att kunna möta upp och ta emot de här barnen.

Dels handlar det om att få fram lokaler för skolor och grundskolor, men också pedagogisk personal som det idag är brist på inte bara i Örebro, utan också på många andra ställen i landet.

För att lösa lokalfrågan byggs det nya skolor i exempelvis Tybblelund och Ladugårdsängen. Andra skolor byggs om, men det gäller också att tänka i nya banor, enligt Charlotta Karlsson Andersson.

– De skollokaler vi idag ska bygga ska fungera för undervisning för småbarn, för lite större barn, för ungdomar och också för vuxna.

– Lokalerna ska vara flexibla och ska lätt kunna ställas om när antalet elever ökar och minskar i de olika stadierna, säger Charlotta Karlsson Andersson, programdirektör i Örebro kommun.

Den stora ökningen av antalet barn i Örebro beror bland annat på höga födelsetal, stor inflyttning och ökat flyktingmottagande.