Färre medlemmar i hembygdsföreningar

0:57 min

Enligt en ny undersökning om kulturarv är det färre länsbor som är medlem i kulturhistoriska föreningar, så som hembygdsföreningar. 

Undersökningen är gjord av SKOP på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland, länsmuséet och landstinget Västernorrland. Undersökningen gjordes 2005, 2009, 2011 och senast i år i februari. Årets undersökning visade att det är färre som besöker bland annat bibliotek och kyrkor. 

– Att kyrkobesökarna har gått ner kanske hänger ihop med att det är fler som har gått ur svenska kyrkan till exempel, säger Nina Loberg som är enhetschef på samhällsbggnadsenheten på länsstyrelsen i Västernorrland.

Det är också färre som är medlem i en kulturhistorisk förening.

– Föreningar överlag har allt svårare att få medlemmar. Det är klart att är det föreningar som sköter hembygdsgårdar och kulturmiljöer så är det svårare om man inte kan få medlemmar till sina föreningar, säger Nina Loberg. 

Men det fanns också positiva delar i undersökningen. Länsborna har fortfarande ett fortsatt stort intresse för kulturarvet om man jämför med de tidigare undersökningarna. 

– Det som har ökat också är att man ser kulturarvet och kulturmiljön som viktig för besöksnäring och för företagande jämfört med tidigare, säger Nina Loberg.