Kraftigt sparpaket väntar vården

0:53 min

Region Örebro län föreslår sparåtgärder för 190 miljoner kronor i vården fram till 2017.

Vårdkostnaderna ökade rejält under 2015 vilket resulterade i ett underskott på 274 miljoner kronor.

Det är personalkostander och kostnader för inhyrda läkare som står för den största delen av kostandsökningen.

Som ett resultat av sparåtgärderna föreslår Region Örebro län bland annat att flera jourlinjer stängs ner på sjukhusen i Örebro och Karlskoga.

– Vi har gjort en noggrann genomlysning. På röntgen exempelvis har Lindesbergs lasarett och USÖ redan idag samverkan, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, socialdemokratiskt regionråd.

De här underskotten har pågått länge, kan det inte vara så att sjukvården helt enkelt behöver större budget?

– Det får sjukvården hela tiden, under alla de här åren har vi ökat budgeten, säger Marie-Louise Forsberg Fransson.

Oppositionsråd Ola Karlsson (M) tycker att sparåtgärderna kommer alldeles för sent.

– För ett år sedan krävde vi att man skulle ta fram ett åtgärdspaket men blev nedröstade. Hade man gjort åtgärderna redan då hade det inte behövt bli lika drastiskt, säger han.

Beslut fattas i regionfullmäktige den 12 april.