Programtips P1

Torsdag 28 april i Kluvet land: Hur kluvet får ett land bli? Del 2

Kl. 10.35-11.00
Inkomstklyftorna ökar i Sverige. De allra rikaste blir allt rikare - och de fattigas inkomster står still. Hur mycket du har kvar i plånboken kan också bero på var du bor, för inkomsterna i storstadskommunerna drar ifrån - och i glesbygden halkar man efter.

Kluvet land besöker idag Sundbyberg, kommunen där de disponibla inkomstklyftorna ökat mest i hela Sverige.

Kluvet land sänds torsdagar kl.10.35, repris lördagar kl. 12.05 i P1.