Ansvarig i Örebro kommun: Vi har misslyckats i dialogen med föräldrar

3:29 min

Ibland kan det vara så att skolan ser elevens skolsituation bättre än föräldrarna gör, men att föräldrarna blir oroliga är naturligtvis ett misslyckande. Det säger ansvarig tjänsteman på Örebro kommun.

– Varje elev har ju olika behov och vi måste tillfredsställa varje elevs behov för elevens bästa. Ibland behöver man sitta ensam, ibland kan det vara klokt att skynda långsamt när man bestämmer sig för på vilket sätt man kan ta hand om den här eleven på bästa sätt, säger Margareta Borg, förvaltningschef för förvaltningen förskola skola i Örebro kommun.   

När föräldrar inte håller med om att det är bra för sitt barn, hur reagerar ni från skolans sida då? 

– Då tänker jag att vi har misslyckats i dialogen med föräldrar. Det optimala är alltid att vi är överens om hur man ska arbeta med deras barn. Ibland kan det var så att skolan ser eleven i skolsituationen, och föräldrarna i hemsituationen. Och man kan tycka att man känner sitt barn fullt ut men det kan vara så att skolan ser eleven i skolsituationen lite bättre än vad föräldrar gör. Det är naturligtvis inte lyckligt att man i de få fallen inte är överens men kan vara så i bland.

Kan det bli så illa när man inte förstår varandra, skola och föräldrar, att ett barn som går i sjuan hamnar i kläm på det här sättet?

– Jag tänker att vi jobbar för alla elevers bästa och att elever har en bra skolgång. Sen att vi inte når föräldrarna - att föräldrarna blir oroliga, det är naturligtvis ett misslyckande.

Här har vi en elev som inte har några betyg, som har streck i alla ämnen, kan ni hämta i gen det tror du? 

– Det är naturligtvis vår målsättning att göra det, så han får resultat, självklart.