När neutronstjärnor krockar sker det tunga grejer

1:25 min

Astronomer från MIT i Boston har på ett tydligt sätt lyckats undersöka hur våra allra tyngsta grundämnen kan ha bildats, genom att studera en dvärggalax nästan hundratusen ljusår från jorden.

Lättare grundämnen, det vill säga ämnen som är lättare än järn, bildas genom så kallad fusion i stjärnor. Förenklat innebär detta att ännu lättare ämnen smälter samman under väldigt varma temperaturer.

Men för grundämnen tyngre än järn, så räcker det inte med sådan här fusion. De tyngsta grundämnena i vårt universum bildas i stället genom att mycket stora mängder neutroner snabbt smälter samman med lättare atomkärnor.

Man har tidigare trott att den här processen har skett när en tung stjärna har gått över och bildat det som kallas för en neutronstjärna, och sedan exploderat och kastat ut de nya grundämnena i rymden.

Men nu har astronomerna upptäckt en oväntat hög andel av det tunga grundämnet europium i dvärg-galaxen Reticulum II. Men av andra tunga grundämnen, som också borde ha bildats vid samma tillfälle, fanns inte lika mycket.

Därför antar astronomerna att europiumet måste ha uppkommit vid ett specifikt tillfälle, i ett snabbare förlopp. Man tror att det kan ha skett genom att två neutronstjärnor plötsligt har kolliderat, när de har kommit för nära varandra.

Neutronstjärnor är ungefär lika stora som Uppsala, men lite tyngre än vår sol, och fulla med neutroner. Mycket tyder på att våra tyngsta ämnen uppstått på liknande sätt. Dit hör utöver europium också guld och antagligen också uran.

Forskarna har genom studien tagit ett steg närmare målet att förstå hur alla våra grundämnen har uppstått.

Referens: Alexander P. Ji. R-process enrichment from a single event in an ancient dwarf galaxy. Nature, 2016. DOI: 10.1038/nature17425