Missbrukande ungdomar riskerar falla under kommunens radar

Gymnasieskolorna får inte den hjälp de behöver för att identifiera drogmissbruk. Det menar kuratorn på Virginska skolan i Örebro.

Det är behandlingsenheten ungdom som ska fånga upp och hjälpa gymnasieungdomar med drogproblem i Örebro kommun. Och där minskade antalet ärenden förra året, enligt siffror från kommunen.

Under skolåret 2014 hade man 149 ärenden på behandlingsenheten, medan man förra året, 2015, bara hade 106 ärenden.

Men enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning tar inte landets ungdomar mindre droger, så varför fångar inte kommunen upp lika många drogmissbrukande gymnasieelever från skolorna som förut?

Anna Rozenbergs är kurator på Virginska skolan. Hon menar att behandlingsenheten besöker skolorna alltför sällan för att ge pedagogerna råd om hur man ska identifiera elever som tar droger.

– Pedagoger har så mycket annat att tänka på, säger hon. De hinner inte tänka så mycket på droger, utan behandlingsenheten behöver vara ute minst någon gång per år och påminna pedagogerna om kännetecken för drogmissbruk. 

Och de påminnelserna kommer för sällan nu?
– Det tycker jag absolut, säger Anna Rozenbergs.

Dick Grandin är enhetschef på behandlingsenheten. Han känner inte igen sig i Anna Rozenbergs kritik, men kan inte ge svar på varför behandlingsenheten plockade upp färre elever förra året, jämfört med året innan.

Kommer ni ut till skolorna lika mycket som ni gjorde förut?
– Under den här våren kommer vi komma ut till elva av sexton gymnasieskolor i kommunen, säger han.

Men han menar att det är upp till skolorna att avgöra hur ofta de vill ha besök.