Ett fall av blödarfeber i Göteborg

För första gången i Sverige vårdas en patient efter att ha insjuknat i lassafeber, en sjukdom som liksom ebola är en akut blödarfeber

Personen, som vårdas vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och nu hålls isolerad, insjuknade efter en resa i Västafrika.

– Det här är första gången lassafeber har diagnostiserats i Sverige. Ett fåtal fall har diagnostiserats i Europa men det är mycket ovanligt, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

– Patienten är på bättringsvägen, men eftersom det rör sig om en blödarfeber kommer patienten att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns, säger Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.