Lågt betyg till Gävles och Ockelbos hemtjänst

1:36 min

Gävle och Ockelbo hamnar bland den fjärdedel av landets kommuner där hemtjänsten uppfattas som sämst. Men Gävles biträdande omvårdnadschef menar att undersökningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är missvisande. 

Lena Isokivelä, biträdande förvaltningschef för omvårdnad Gävle, berättar att vissa svarsalternativ i den enkät som brukarna fått svara på tagits bort sedan tidigare år.

Och sättet som SKL sammanställt statistiken gör att Gävle hamnar längre ner än tidigare undersökningar, trots att förtroendet kanske inte alls förändrats, menar Lena Isokivelä.

Men oavsett om förtroendet förändrats sedan tidigare år eller inte, visar den nya kartläggningen av SKL att hemtjänsten i Gävle och Ockelbo, givet den nya uppsättningen svarsalternativ, tillhör den grupp kommuner med lägst betyg.  

Tillsammans med ett 70-tal av landets 290 kommuner lyser de rött i rapporten eftersom de fått sämst rankning i indikatorer som bemötande, trygghet och förtroende.  

Lena Isokivelä medger att Gävle kommuns invånare har lågt förtroende för sin hemtjänst, men menar att det är en landsomfattande problematik.  

– 42 procent har sagt att det är mycket tryggt och 44 procent att det är ganska tryggt, tryggheten är en sådan sak som vi identifierat och vill jobba vidare med, säger Lena Isokivelä.

Bror Andersson bor på Brynäs i Gävle och är en av dem vars missnöje över kommunens äldrevård är stort.

Han har problem med synen och med höften. Sambon Kerstin Östling är blind och saknar ett ben. En stroke har gjort att armarna krampar mot hennes bröst.

– Den är inte alls bra, hela kommunen och landstingets hemtjänst, den fungerar inte alls, säger Bror Andersson.

Trots egna besvär har han varit tvungen att kämpa hårt för att få i ordning en rullstol åt Kerstin Östling, men det blir aldrig riktigt bra, berättar Bror Andersson.

Innan påsk installerades en ny rullstol av arbetsterapeuten, men det blev fel och Kerstin Östling har ont. I över två veckor måste hon vänta innan arbetsterapeuten kan komma tillbaka.

Hur är det att bli äldre idag?

– Det är ett helvete, det fungerar ju ingenting. Vi är utrotningshotade helt enkelt, säger Bror Andersson.