Vill starta HVB-hem i villakvarter

1:08 min

Miljö och byggnadsförvaltningen i Luleå har fått in en bygglovsansökan för att göra om två fastigheter i kommunen till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Något som skapat osäkerhet hos många boende i området.

Om ansökan godkänns kan Luleå få sina första HVB-hem belägna mitt i ett villakvarter. Innan den 11 april ska eventuella synpunkter ha lämnats till miljö- och byggnadsförvaltningen.

– Vi håller på att behandla ansökan och vi har skickat ut ärendet till yttrande från berörda fastighetsägare intill, innan vi för ärendet vidare till nämnden för prövning, berättar Christer Andersson, chef på miljö- och byggnadsförvaltningen på Luleå Kommun.

Information har gått ut till boende i de fyra fastigheter som ligger närmast, men har sedan delats vidare till andra i området. Och hittills har miljö- och byggnadsförvaltningen fått in en hel del synpunkter.

– Det har kommit in 28 yttranden, och det är ganska mycket. Min upplevelse är att människor känner en viss osäkerhet över vad en sådan här verksamhet innebär för deras eget boende och fastigheter runt omkring.

Att fastigheter i ett villakvarter görs om till HVB-hem blir något helt nytt i Luleå Kommun, om det blir av.

– Det är första gången så vitt vi kan se. I Luleå kommun har det inte förekommit förut i enbostadsbebyggelse. Vad jag kan tänka mig så bör det här kunna prövas någon gång i maj.