مرکز کمک‌های اضطراری شیوه جدید تماس با ۱۱۲ را آزمایش می کند

1:30 min

مرکز کمک‌های اضطراری سوئد، کارکردهای جدید اعلام خطر را امتحان می کند. این مرکز از جمله، امکان ارسال عکس به شماره تماس اضطراری ۱۱۲ را مورد آزمایش قرار می دهد.

یکی از کارکردهایی که در آینده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد این است که فرد نیازمند به کمک بتواند به صورت مستقیم از طریق لارم یا دستگاه اعلام خطر با اپراتور چت کند.
چت کردن برای برقراری ارتباط در مقایسه با عملکرد امروزی دستگاه‌های اعلام خطر از طریق ارسال پیامک (اس‌ام‌اس) به صورت قابل ملاحظه‌ای سریع تر است.
آندرش کلارستروم Klarström، سخنگوی مطبوعاتی مرکز کمک‌های اضطراری سوئد می گوید: افراد و گروه هایی در سوئد وجود دارند که نمی توانند صحبت کنند یا حتی بشنوند پس بسیار مهم است که بتوانند در شرایط اضطرار به روش دیگری با ۱۱۲ تماس بگیرند. 
آندرش کلارستروم می گوید: می توان به دورنمایی دیگری از چت کردن فکر کرد. موقعیت هایی وجود دارد که افراد جرات صحبت کردند، ندارند به طور مثال در زمان گروگان گیری. بسیار با ارزش است که این افراد نیز بتوانند وضعیت خود را اطلاع بدهند.
در آینده شاید افراد بتوانند به صورت مستقیم از طریق ارسال تصاویری از هوای نامساعد، آتش سوزی و تصادفات برای ارزیابی سریع موقعیت و وضعیت، اعلام خطر کنند.