Reklamkontrakt för skid-VM gick till marknadschefens eget bolag

1:53 min

VM-bolagen har köpt reklam för miljontals kronor inför skid-VM från marknadschefen Kent Lövgrens eget bolag. Det kan tidningen Dalademokraten avslöja i dag. Inköpen gäller allt från tv-reklam till tidningsbilagor och appar.

Det var för lite mer än ett år sedan som skid-VM hölls i Falun. Bolaget som arrangerade spelen var det delvis kommunalt ägda bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB, där Kent Lövgren jobbade som marknadschef.

I samband med spelen kunde P4 Dalarna avslöja hur det här bolaget konstruerats så att man inte skulle behöva följa upphandlingslagen när man köpte in varor och tjänster. Ett upplägg som beskrevs av VM-generalen Sven von Holst i ett mail till kommunalrådet:

Dessutom så kan vi bli skyldiga att följa upphandlingslagen. Den har vi velat få bort och det var därför vi tog in Svenska Skidspelen i VM-bolaget.

Upphandlingslagen innebär att man måste låta flera företag lämna anbud på att leverera en viss vara eller tjänst.

Lagen finns till till exempel för att företrädare för offentligt styrda organ inte ska kunna favorisera familj eller vänners företag. Så här kommenterade Sven von Holst varför man velat få bort den lagen i VM-bolaget i samband med P4 Dalarnas granskning.

– Jag förnekar inte alls att så har varit fallet, det var ett uttryck för den frustration som jag upplevde att det var som ledare av det här projektet. Vi måste få jobba på ett mycket effektivare sätt än att alltid gå via den offentliga upphandlingen.

Nu kan alltså Dalademokraten avslöja att när det gällde att köpa in reklam och marknadsföring i samband med skid-VM så valde man att göra det från Kent Lövgrens bolag United Power. Kent Lövgren fungerade alltså som marknadschef för VM-bolaget samtidigt som han var både ordförande, delägare och VD i det bolag som VM valde att köpa reklam ifrån.

Men under 2012 och 2013 lämnar Kent Lövgren alla poster i United power och säljer av sina aktier i bolaget.

Han har inte velat svara på Dalademokratens frågor utan skriver i ett mail till tidningen att VM är ett avslutat kapitel för hans del.