Många vill ha jobb som civil brottsutredare inom polisen

1:21 min

Polisen i region Mitt vill minska polisbristen och få fart på liggande brottsutredningar. Och rekryteringskampanjen efter civila brottsutredare har blivit en succé. 1 200 personer har sökt jobben i Uppsala, Gävle och Västerås. 

– Vi hade väntas oss ganska många, men vi är positivt överraskad av mängden, säger Polismästare Tommy Bringholm.

Det är ett omfattande arbete att vaska fram de lämpligaste kandidaterna till civila brottsutredare. Och det handlar om utredare av sexbrott, brott mot barn och brott inom familjen samt bedrägerier.

– Det finns väldigt många med goda formella kvalifikationer och med lång arbetslivserfarenhet. Många motsvarar de önskemål vi har haft, säger Bringholm. 

Förhoppningen är att de nya utredarna ska var på plats till sommaren.

Rekryteringskampanjen har också handlat om att få tillbaka före detta poliser till yrket. Något som också gått bra, enligt Tommy Bringholm. 21 före detta poliser har sökt sig tillbaka, vilket betyder att polisresurserna i länet snabbt kan öka. 

– Också här är jag positivt överraskad. Vi ska nu gå igenom den 21 ansökningarna och försöka matcha önskemål och behov vi har i regionen, säger Tommy Bringholm.

Polisområdet Mitt, som omfattar Gävleborg, Uppland och Västmanland, är först ut i landet att försöka värva tillbaka poliser som slutat.