Väntetider för cancerpatienter ska minska

För att fortsätta arbetet med att minska väntetiderna för cancerpatienter i Blekinge har landstinget fått drygt tre miljoner kronor i statsbidrag.

Bland annat finns det förslag på att inrätta nya läkartjänster, utbilda fler kontaktsjuksköterskor och erbjuda extra kvällsmottagningar i landstingets handlingsplan.

Det planeras också ett diagnostiskt centrum där den som har misstänkt cancer ska kunna erbjudas utredning med kortast möjliga väntetid. 

– Utöver det statsbidrag som Blekinge nu får, har vi avsatt ytterligare 15 miljoner kronor fram till 2018. Pengarna vill vi använda till bland annat bättre rehabilitering av cancerpatienter och ett diagnostiskt centrum, med planerad start på Blekingesjukhuset i Karlshamn i höst, skriver landstingsrådet Christel Friskopp (S) i ett pressmeddelande.