Sjukvården i länet

Patienter utan tider på vårdcentralerna – tvingas till akuten

0:43 min

Antalet patienter som vänder sig till akutkliniken fortsätter öka. En av anledningarna är att vårdcentralerna inte klarar av att ta emot de patienter som söker sig till dem.

– Vår bedömning är att primärvården inte har möjlighet att ta emot i den utsträckning som våra invånare vill utan tillgängligheten är så pass dålig att man kommer till oss i stället många gånger.

Det vet vi för det står till och med i patientens journal ibland, att patienten inte får tid utan hänvisas hit, säger Carina Petersson som är verksamhetschef på akutkliniken.

Antalet patienter som söker sig till akuten har ökat med 15 procent de senaste fem åren. Det finns flera orsaker till ökningen, men en av anledningar säger Carina Petersson är att tillgängligheten på vårdcentralerna brister, vilket får patienterna att söka sig till akutmottagningen.

Patienterna berättar själva att de inte fått någon tid på sin vårdcentral, och i bland står det också i journalen.

Men det ökade antalet patienter till akuten gör att väntetiderna ökar. Målet är att ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar innan de endera får åka hem eller bli inlagda. Det uppfylls inte idag, säger Carina Petersson:

– Det målet uppnås inte i dag, och siffran blir sämre och sämre på grund av trycket på kliniken.