Linköping

Läkemedel mot Alzheimers kan bli verklighet

1:26 min

Forskare vid Linköpings universitet har upptäckt en molekyl som kan kan komma att bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Nu hoppas de att det kan leda till ett fungerande läkemedel mot sjukdomen.

Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen och runt 120 000 människor lever med diagnosen i Sverige. Dessutom är hög ålder den största riskfaktorn och en stigande medellivslängd kommer troligen att bidra till att sjukdomen blir ännu vanligare i framtiden.

– Det är en sjukdom med hundra procents dödlighet och som orsakar stort lidande för den drabbade och dennes anhöriga, säger Katarina Kågedal, docent vid Linköpings universitet.

Tillsammans med kollegan och docenten Ann-Christin Brorsson så leder hon det sex personer starka team som forskar på molekylens förmåga att förhindra spridningen av det giftiga protein som anses ligga bakom sjukdomen.

Proteinet samlas i och runt nervceller och drabbar områden i hjärnan som styr planering, minne och tänkande

–  Det kallas för beta amyloid och är det proteinet som är giftigt och som gör att nervceller i hjärnan dör.

Molekylen som teamet forskar på binder till beta amyloid och gör att det inte längre är giftigt. Samtidigt hindrar det att det bildas mer giftigt beta amyloid och ser till att det inte sprids ytterligare.

Nu kommer teamet att gå vidare med försök på möss. Om de resultaten är positiva kan de sedan fortsätta med tester på människor.

Katarina Kågedal säger att det alltid är svårt att säga hur lång tid det kan ta innan det finns ett färdigt läkemedel men att resultaten av forskningen hittills är mycket lovande

– Vi tänker oss att man tidigt vid diagnosen kan gå in med en sån här medicinering och att det då tar hand om beta amyloid så att det inte längre är giftigt och inte fortsätter att skada nervceller.