Positiva siffror för Klippan i brottsstatistik

1:08 min

Antalet sammanlagda anmälda brott har minskat i Klippans kommun.Det visar färska siffror från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Under 2014 anmäldes sammanlagt 2384 brott och under 2015 minskade de sammanlagda anmälda brotten till 2179.

Siffrorna från BRÅ över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och som registrerats som brott hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. Det här innebär att även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott finns inkluderat. Kerstin Persson, kommunalråd i Klippan kan se tre viktiga pusselbitar i arbetet att bekämpa brott.

- Vi har ett bra och fungerande brottsförebyggande råd och samarbetet med polisen lokalt, sedan den sista pusselbiten är att vi har en anställd brottsförebyggare på halvtid, berättar Kerstin Persson.

Klippans kommun är en av de 200 i Sveriges sammanlagt 290 kommuner som har valt att ha en anställd brottsförebyggare. Sedan tio år tillbaka jobbar kommunen medvetet med brottsförebyggande åtgärder. Klippans kommun insåg tidigt varför en brottsförebyggare behövde anställas. Målet har bland annat varit att få ett grepp över vad som händer i samhället.

- Att ha det här förebyggande arbetet igång, då måste man ha en människa som faktiskt har tid att ägna sig åt detta, anser Kerstin Persson.

Om det här arbetet med samverkan mellan BRÅ, polisen och den anställda brottsförebyggaren spelar roll för de nya siffrorna från BRÅ, är svårt att säga tycker Kerstin Persson.

- Jag utgår ifrån att hade vi inte gjort någonting så hade kanske siffrorna sett mer negativa ut, menar Kerstin Persson.