Assisterad befruktning till ensamstående kvinnor möjlig

3:24 min

Ensamstående kvinnor har från och med första april samma möjlighet till att få barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård som par har.

Tidigare har endast gifta par, sambor och registrerade par kunnat skaffa barn genom assisterad befruktning

Marju Dahmoun överläkare vid Kvinnomedicinskt Centrum vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand uppskattar kostnaden den årliga kostnaden till mellan fem och nio miljoner kronor under förutsättning att mellan 50 och 60 kvinnor varje år genomgår en assisterad befruktning. Dock är det oklart hur prioriteringarna ska se ut.

– Det är en svår prioritering, om ensamstående kvinnor som vill ha en assisterad befruktning av sociala skäl riskerar tränga undan kvinnor som har sjukdomar som gör dem infertila.

Om efterfrågan på assisterade befruktningar ökar kommer det troligtvis att behövas en viss personalökning och det kommer också att införas någon form av begränsning hur många försök som ska tillåtas, säger Marju Dahmoun.

Nu ska den politiska processen påbörjas och tidigast nästa år tror Marju Dahmoun att det kommer vara praktiskt möjligt för ensamstående kvinnor att få hjälp att bli gravida.