Visby måste bli en tryggare stad

Världsarvstaden Visby måste bli tryggare och mindre trafikerad. Bland annat behövs bättre belysning och kanske fler gågator. Det är några av de punkter som förs fram i det nya handlingsprogrammet för världsarvet som snart ska presenteras.
Programmet, som Hansestadsgruppen nu knåpar på, handlar mycket om just säkerhet, både vad det gäller trafik, miljö och brottsförebyggande verksamhet. Polisen och brottsförebyggande rådet har märkt att det förekommer mycket misshandel längs speciella stråk- och ofta hänger det ihop med dålig belysning. Almedalen nämns som ett exempel. När det gäller trafiken håller man på att göra en analys- och en konsult är tänkt gå igenom om och hur man kan minska bilismen. Miljön i Visby ska synas, tycker Hansestadsgruppen. Både problemet med avgaser och buller och hur man inför modern teknik i en känslig miljö.