Norrköping

Knark spåras i avloppet under Bråvallafestivalen

1:22 min

Droganvändningen i Norrköping under Bråvallafestivalen i sommar ska mätas genom att ta prover på avloppsvattnet.

– Vi ska analysera narkotikarester i avloppsvattnet. Jag misstänker att halterna är förhöjda under festivalen, säger Magnus Eliasson, driftschef på Slottshagens reningsverk i Norrköping.

Som första kommun i länet tog Norrköping i fjol prover på avloppsvattnet för att se hur mycket cannabis, kokain och amfetamin som används. Provtagningarna fortsätter i år och nu ska även fler Östgötakommuner göra liknande prover.

De senaste åren har kommuner runt om i Sverige gjort mätningar av narkotika i avloppsvatten som en metod för att få en bättre bild av drogsituationen.

Petra Isaksson är samordnare för brotts-och drogförebyggande arbete i Norrköping:

– Testerna under Bråvalla kan visa att det är värre eller bättre än vad vi trodde, säger hon.