Hot om våld en del av socialtjänstarbetarens vardag

1:31 min

Att ta emot hot om våld kan tyvärr ha blivit en del av socialtjänstarbetarnas vardag. Enligt en ny medarbetarundersökning uppger var sjätte socialtjänstarbetare i Gävle kommun att de blivit hotade.

Enligt medarbetarundersökning som Gävle kommun genomfört för det gångna året uppger 15 procent på Socialtjänsten att de tagit emot hot på arbetet.

Det är nästan dubbelt så många som hos kommunen i stort.

Socialtjänstens arbete hanterar frågor som är känsliga för människor i utsatta situationer, därför är de anställda extra utsatta, säger biträdande socialchef i Gävle Lars Lodin.

– Det kan röra sig om att man inte får det ekonomiska bistånd man vill ha, men det kan också handla om omhändertagande av barn och då finns det ju påtaglig risk för att hot utdelas.

Hoten om våld polisanmäls alltid och de kan se olika ut, ibland är de direkt riktade till personalen och andra gånger kan det röra sig om indirekta hot, berättar Lars Lodin.

– Ibland är det genom brev, telefon eller via mejl. De kan vara uttalade om att man ska göra personalen illa på något sätt. Ibland kan de vara förtäckta: "Om inte du beslutar på ett annat sätt så kan det gå illa för dig", eller något sådant.

Och Socialtjänsten som arbetsgivare har givetvis en del av ansvaret i att motverka hoten.

– Vi måste hitta väldigt tydliga rutiner för hur vi hanterar situationerna, att personalen ska känna sig trygga ändå i sin arbetsmiljö. Jag tycker vi är bra på det och vi prioriterar det väldigt mycket, avslutar Lars Lodin.