"Buss 101 visar hur världen hänger ihop"

3:40 min

Kan 101:ans buss mellan Borgholm och Kalmar vara en symbol för hur allt som händer i världen hänger ihop och påverkar varandra?

Det tycker i alla fall P4 Kalmars reporter Annelie Frank som plötsligt delar ”sin” buss med människor från hela världen.

Från att ha haft gott om lediga platser är 101:ans buss numera överfull på morgonen trots att extrabussar har satts in.

Det är många av de 1 600 asylsökanden som bor i Borgholms kommun som har ärenden till Kalmar. P4 Kalmars Annelie Frank delar numera buss med människor från hela världen när hon åker till jobbet.

Lyssna på hennes vardagsbetraktelse om hur effekterna av våld, krig, terror och flyktingströmmar runt om i världen har påverkat vardagslivet för henne och hennes tankar kring de stora förändringarna som sker i Sverige just nu.

”Det är i de små landsortskommunerna skillnaderna blir som störst. I Stockholms tunnelbana ser det likadant ut som för ett år sedan" säger hon och reflekterar också över att tillströmningen av nya invånare i avfolkningskommuner som Borgholm länge har varit innebär för skolor, service och kyrkan.

Lyssna på betraktelsen i ljudfilen ovan.