Biodlare vill ha hjälp av bönder för fler bin

1:31 min

Nu vill Sveriges biodlare att bönderna ska hjälpa till att få fler humlor och bin. Det gynnar mångfalden i landskapet och ger samtidigt bättre skördar.

Biodlingsföretagarna vill skapa en databas som gör det lättare för bönder att se vilka pollineringsvänliga växter som behöver tillföras för att skapa bästa möjliga miljö för pollinerande insekter.

Ensidigt jordbruk
– Genom att öka odlandet av pollineringsvänliga växter i dikeskanter och vid åar och bäckar mår de pollinerande insekterna bra, säger Jonny Ulvtorp i Ronneby som är ordförande i Biodlingsföretagarna.

Det ensidiga jordbruket har lett till ett alltmer utarmat jordbrukslandskap, och det har drabbat pollinerande insekter som humlor, bin och vilda bin.

Och eftersom 75 procent av matproduktionen inom EU är beroende av pollinerande insekter är det viktigt att motverka. Ett sätt att göra det är att öka antalet blommande växter som bin och humlor är beroende av.

Skapa databas
Därför söker Biodlingsföretagarna tillsammans med bland andra Lunds Universitet och Jordbruksverket pengar för att skapa en databas.

– Där skulle lantbrukare kunna se när och vilka växter som behöver tillföras i just deras odling, säger Jonny Ulvtorp.

Verklighet
Om man får pengar skulle det här kunna vara verklighet redan om ett år. Och Per Brunberg som är lantbrukare i Björketorp utanför Ronneby skulle gärna använda sig av en sådan här databas.

– De flesta av mina grödor är beroende av de här små gynnarna, så det är klart som tusan att jag är intresserad, säger Per Brunberg.