175 fulla bussar om dagen

1:31 min

Allt fler tar bussen i Västra Götaland, men mer behöver göras för att få fler att lämna bilen hemma. Det visar en färsk rapport från Västsvenska paketet.

När trängselskatten infördes i Göteborg 2013 ökade det kollektiva resandet i Västra Götaland kraftigt. Sedan dess har utvecklingen planat ut, men trängselskatten har haft effekt, säger Roger Vahnberg, som är vice vd på Västtrafik.

– Det var naturligtvis en kombination av trängselskatt och att vi gjorde en jättestor satsning. Det är ju svårt att säga exakt vad som beror på trängselskatt och vad som beror på att vi har ökat trafiken kraftigt. Men den har absolut haft effekt, säger han.

Totalt ökade kollektivresandet i Västra Götaland med en procent förra året. En ökning som motsvarar 175 fullsatta bussar om dagen.  

Det innebär att regionen ligger i linje med den politiska målsättningen att resandet ska fördubblas fram till 2025.

– Vi ligger ganska exakt på målkurvan och jämför man med övriga delar i landet ligger vi jättebra till, säger Roger Vahnberg.

Samtidigt visar siffrorna som Västsvenska paketet presenterade på fredagen att bullernivåerna i Göteborg är fortsatt höga.

Enligt beräkningar som bygger på Naturvårdsverkets siffror förloras 1200 livsår varje år – bara i Göteborg - på grund av trafikbuller.

– Buller påverkar hälsan väldigt mycket. Det är ett av de största hälsoproblemen vi har i våra städer, säger Maria Holmes som är miljöutredare på Miljöförvaltningen i Göteborg.

Också samhällets kostnader blir höga till följd av bullret. Bara i Göteborg beräknas över en miljard kronor gå förlorade varje år till följd av bland annat produktionsbortfall, sjukfrånvaro och sjukvård som kan kopplas till buller.

Framförallt är det vägtrafiken som är boven och den ska också minska med 25 procent fram till 2035, enligt stadens trafikstrategi.

Men dagens siffror visar att även om trafiken förbi betalstationerna fortfarande är lägre än innan trängselskatten infördes 2013 så ökade den något förra året.

För att nå målet om minskad biltrafik i centrum behövs mer insatser, säger Karin Björklind som är enhetschef på Trafikkontoret.

– Det krävs mera åtgärder för att nå målet. Vi jobbar med den frågan. Det handlar om att förbättra kollektivtrafiken och att öka möjligheten att cykla och gå inne i stan, säger hon.