500 barn tillbaks till Göteborg

1:39 min

Göteborg planerar nu för att ta hem de cirka 500 ensamkommande barn och ungdomar som under hösten placerats på HVB-hem och familjehem utanför Göteborgs stad.

På socialresursförvaltning så tror man att det kommer minska utgifterna som blev efter hösten flyktingströmmar. Veronica Tindvall, är enhetschef för ensamkommande unga för Hem för vård och boende, HVB och familjehem i Göteborgs stad.

– Det bästa vore om vi tog hem de barnen till Göteborg. Dels för att vi har en del kostsamma placeringar och dels för att det är lättare att hantera ungdomarnas behov, både för socialtjänsten och gode män. Men realistiskt är väl att vi skulle kunna ta hem 250 barn om man ser till deras behov eller om det inte är lämpligt att ta hem dom för att de hunnit rota sig.

Under förra året kom elva gånger fler ensamkommande barn än vad Göteborgs stad räknat med, alltså totalt 1 700. Cirka en tredjedel av dem placerades på andra orter runt om i landet. Platsbristen i staden gjorde att man fick upphandla platser utanför Göteborg från bland annat privata familje- och HVB-hemförmedlare.

– Men de privata platserna har i vissa fall blivit betydligt mycket dyrare än de 1900 kr per dygn och barn som staden får från migrationsverket, säger Veronica Tindvall.

Det börjar lugna ner sig med antalet ensamkommande som kommer till Göteborg och det gör också att det successivt börjar bli fler platser på de befintliga HVB och familjehemmen i Göteborg.

Allt eftersom så jobbar man för att förbereda för de 1400 ensamkommande barn som man tror kommer i år, men också då ta hem de som placerats utanför Göteborg. Gun Olsson, områdeschef för myndighetsutövningen på Norra Hisingen, tror att det här kommer göra det lättare för staden att garantera att barnen får rätt omsorg.

– Den viktigaste delen är att är vi får en bättre tillsyn och att vi får en bättre kontakt med de barn vi placerar i Göteborg.