Jobben ökar i USA - men även registrerad arbetslöshet

1:23 min

Den amerikanska ekonomin fortsätter att skapa nya arbetstillfällen i en hälsosam takt, visar arbetsmarknadsstatistik som kom i dag. Samtidigt ökade arbetslösheten marginellt under mars, men det har främst tekniska orsaker.

Under mars månad tillkom det 215 000 nya jobb i USA. Det senaste åren har den siffran legat konstant runt nivån 200 000 så det förefaller som om jobbmaskinen i USA återigen verkligen börjat fungera.

När det gäller arbetslösheten så har den nu under en längre tid kretsat kring fem procent, en siffra som många ekonomer i USA anser i praktiken är full sysselsättning.

Under mars månad steg visserligen arbetslösheten med en tiondels procent till just fem procent, men det speglar egentligen en positiv utveckling. Många som tidigare stod utanför arbetsmarknaden och därmed inte räknades i statistiken ser att läget har blivit bättre och har börjat att aktivt söka ett jobb - även fast inte alla ännu fått något.

De nya jobbtillfällena har uppkommit brett i ekonomin i de flesta branscher men i tillverkningsindustrin har anställningen gått ner något. Det stora problemet i USA när arbetslösheten har minskat har varit att de nya arbetstillfällena i hög grad varit utpräglade låglönejobb.

Den senaste statistiken visar dock att lönerna börjar öka om än inte i någon större omfattning. Förbättringen av arbetsmarknaden har skett trots att amerikanska BNP just nu utvecklas ganska svagt och att konsumtionen inte heller tagit riktig fart.