Starbrink: Att vara singel är inget sjukdomstillstånd

0:36 min

Från och med idag är det lagligt för ensamstående kvinnor att få rätt till assisterad befruktning. Men vem som ska stå för notan och vem som ska utföra ingreppen är fortfarande frågor som måste besvaras.

– Vi måste fundera på hur regelverket ska se ut för olika förutsättningar, säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink, Liberalerna.

– Häslo- och sjukvården bygger på en viktigt princip om att de som har störst behov ska få resurserna först. Det gör att det är svårt att sätta ner fotet om precis hur vi ska göra prioriteringar om detta ställs mot andra viktiga frågor i hälso- och sjukvården.

– Det är ju ofta så att heterosexuella par som behöver den här hjälpen ofta har ett medicinskt skäl till att de behöver behandlingen. Att vara singel eller att leva med en annan kvinna är ju inget sjukdomstillstånd, säger Anna Starbrink.