Många ansökningar om övervakningskameror

1:30 min

Länsstyrelsen i Skåne under året fått in ovanligt många ansökningar om tillstånd att sätta upp övervakningskameror.

Hittills i år har Länsstyrelsen fått in sju ansökningar om att montera upp flertalet övervakningskameror. Tillstånden gäller bland annat Helsingborgs lasarett, Barn och ungdomsmottagningen i Lund och Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg. Det senare har ansökt om att få sätta upp 37 stycken kameror i och kring sina lokaler.

Kameraövervakning i och kring just sjukhus och liknande institutioner är en känslig fråga.

– Det krävs att den som vill bedriva övervakning kan visa på att övervakningsintresset det starka integritetsintresset som finns på platsen,

Henric Sjöstrand är projektledare för säkerhetsinstallationer på Region Skåne och har skickat in flera av de ansökningar som Länsstyrelsen nu behandlar. Han säger att kamerorna inte sätts upp på grund av en ökad hotbild utan enbart i förebyggande syfte med förhoppning att göra sjukhusen helt trygga.

– Det ska vara en trygghetshöjande åtgärd för personal och besökare,