Strandhäll avvaktar om föräldrapeng för nyanlända

2:49 min

Enligt den blocköverskridande migrationsuppgörelsen ska nyanlända som kommer till Sverige med barn ha begränsad rätt till föräldrapenning. Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill invänta en utredning. 

– Den utredning som ser över hela föräldraförsäkringen tittar också på den här frågan. Vad är möjligt att göra? Är det möjligt att införa en sådan här distinktion i föräldraförsäkringen och vad skulle det ge för konsekvenser? Innan vi har det utredningsresultatet på bordet är det ju svårt att säga varken bu eller bä, säger Annika Strandhäll.

I höstas enades regeringen och den borgerliga oppositionen om en rad åtgärder med anledning av flyktingkrisen. Bland annat ska reglerna för föräldrapenning ändras så att nyanlända snabbare kan få jobb. Personer som kommer till Sverige med barn ska bara kunna ta ut "ett fåtal" föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag, enligt de sex partierna.

Någon motsvarande begränsning finns inte för de som får barn i Sverige; de har rätt att spara majoriteten av dagarna med föräldrapenning tills barnet är fyra år.

Ansvarig minister Annika Strandhäll ser fördelar med att inskränka möjligheten för nyanlända föräldrar att använda föräldrapenning.

– Det kan finnas vinster i form av en snabbare etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor, och att barnen också betydligt snabbare kommer i kontakt med den svenska förskolan, vilket också kan vara viktigt för den språkliga utvecklingen.

Men Annika Strandhäll konstaterar nu också att det inte är säkert att det går att ha ett separat regelverk för en viss grupp.

– Det är ju något som i Sverige i så fall skulle vara väldigt nytt.

Vad är din bedömning: går det här att göra eller går det inte?

– Det är svårt att säga i nuläget. Det som utredningen får titta på nu är om det är möjligt att göra sådana här distinktioner i föräldraförsäkringen, och vad skulle det innebära för konsekvenser de facto, positivt och negativt, säger Annika Strandhäll.

Utredningen om föräldraförsäkringen kommer med en delrapport i höst och ska slutredovisas senast 31 oktober 2017.

För Moderaterna är det en angelägen fråga att begränsa rätten till föräldrapenning för nyanlända, säger partiets migrationspolitiske talesperson Johan Forssell. Dagens system är en kvinnofälla, tycker han.

– Det är ju en del i migrationsöverenskommelsen som vi har gjort tillsammans med regeringen, så jag förutsätter att regeringen nu också genomför det här.

Och i vilken utsträckning gör du bedömningen att det är möjligt att ha skilda regler för nyanlända och för andra när det gäller föräldrapenningen?

– Den invändningen har inte uppkommit tidigare när vi gjorde överenskommelsen med regeringen, så jag förutsätter att man hittar en lösning på det. Det här måste åtgärdas, vi har en väldigt svår situation när det gäller integrationen i Sverige, säger Johan Forssell.

Joa Bergold på LO, som är expert i utredningen om föräldraförsäkringen, är mycket kritisk till att politikerna vill ändra just nyanländas möjligheter att ta ut föräldrapenning.

– Vi tycker att det är väldigt problematiskt att särskilja vissa grupper som ska ha mindre rätt till föräldraförsäkringen, som den ser ut i dag. Vi kan aldrig acceptera en särlösning för vissa grupper enbart, säger hon.