Komministern i Mariefred tycker att rädslan måste bemötas

Efter branden på fredagen i Åkers Styckebruk i den lokal som kunde blivit ett HVB för flyktingungdomar har många reagerat. 

Håkan Sandvik har arbetat med flykting- och integrationsfrågor för Svenska Kyrkan i många år.

– Det är tragiskt. Det är en modell som vi känner igen, nu är det upp till femtio stycken tilltänkta boenden som brunnit ner, säger komminister Håkan Sandvik som arbetar i Mariefreds församling.

– Jag skulle vilja fråga dem som står bakom det, var ska de vara då? De är ju redan här, säger Håkan Sandvik.

Det tilltänkta HVB-hemmet i den gamla förskalan Axet's lokaler har Strängnäs kommun fått ta emot synpunkter om, likaså har åsikter om andra hem som ännu inte finns kommit in. Många har uttryckt en rädsla och vill inte att HVB-hemmen ska placeras ut där kommunen tänkt.

– Vi har väldigt mycket fördomar med oss och der som sker just nu är en väldigt stark känsla av att vårt samhälle håller på att förändras, säger Håkan Sandvik.

Rädslan finns, hur ska man bemöta den?

– Det är just det man måste. Det skulle man gjort för länge sen, allt är inte vackert och fint, säger Håkan Sandvik som tycker att samhället måste bli bättre på att bemöta den osäkerhet som finns hos många människor.