Bildtelefoner ska öka tryggheten för döva på sörmländska sjukhus

1:24 min

Döva patienter som är inlagda på sjukhus ska få större möjligheter att få tolkhjälp under hela vistelsen, inte bara när landstingets tolkar är på plats. Detta med hjälp av bildtelefoner.

Tidigare har inte all kommunikation mellan läkare och patient kunnat tolkas eftersom tolk inte alltid finns på plats, något som gjort patienterna oroliga.

– Då har många frågor kommit från den döve. "jag fick något piller här i morse. Jag vet inte vad det är. Har de hittat någon annan sjukdom? Håller jag på att bli sämre?" Det är mycket oro, konstaterar Patricia Thell, teckenspråks- och dövblindtolk på Landstingets tolkcentral.

För att dämpa den oron beslutade Landstinget Sörmland för runt ett år sen att låta pröva så kallade bildtelefoner, där den döve själv vid behov kan ringa upp en tolk på distans. Hittills har en handfull döva patienter kunnat använda sig av provtjänsten, men förhoppningen är nu att alla sjukhus i länet ska ha åtminstone en bildtelefon var innan året är slut. Det säger Anette Sandberg, enhetschef på tolkcentralen.

Tolkcentralens egna tolkar kommer dock fortsatt finnas på plats vid viktiga vårdsamtal. Bildtelefonerna är till för de små samtalen.

– Till exempel vad de vill ha till frukost eller hur natten har varit. Och inte minst kontakten hem, säger Anette Sandberg.