Fler feta än underviktiga i världen

1:26 min

En ny internationell studie visar att det nu finns fler vuxna i världen med fetma än som är underviktiga. Forskarna bakom studien, som publiceras i medicintidskriften The Lancet, varnar för en hotande fetmaepidemi.

Drygt var åttonde vuxen i världen kan klassas som fet. Med det menas ett kroppsmasseindex, BMI, över 30. Det är mer än dubbelt så många jämfört med 1975, enligt den brittiska kartläggningen av övervikt och fetma i världen. Den bygger på uppgifter från nästan 20 miljoner människor i 186 länder. 

Forskarna varnar för att om ökningen av fetma fortsätter i samma takt kommer omkring en femtedel av alla vuxna betraktas som feta år 2025. 

Samtidigt har andelen underviktiga minskat, det är ett BMI under 18,5. Och just ökningen av fetma i förhållande till undernäring i världen är den viktigaste slutsatsen av studien, säger Finn Rasmussen, professor på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. 

– Övervikts- och fetmaproblematiken dominerar bilden allt mer globalt, säger han. 

Är fetma ett större problem i världen än undervikt? 

– Det är två i stort sätt jämbördiga väldigt stora folkhälsoproblem att hantera i ett globalt perspektiv, i Världshälsoorganisationens perspektiv.

De flesta feta människor bor i USA och Kina. Men fetma är ett folkhälsoproblem också i Sverige, betonar Finn Rasmussen.

– 10 procent av de vuxna männen och kvinnorna i Sverige är feta eller har problem med fetma.